Blog

Credibly reintermediate backend ideas for cross-platform models. Continually reintermediate integrated processes through technically sound intellectual capital.
10/Mar/2023

Sözleşmenin Tarafları

Pembe Köşk Psikiyatri Merkezi LTD’nin kurucusu olduğu pembekoskonline.com web adresinde “Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi” olarak, işbu sözleşmede taraflardan www.pembekoskonline.com internet adresindeki içeriği kullanmak üzere üye olan gerçek veya tüzel kişiler kısaca “DANIŞAN” olarak , yardıma ihtiyaç duyduğunuz alanlardaki uzman veya klinik psikologlar kısaca “DANIŞMAN” olarak anılacaktır.

2- Tanımlar

DANIŞAN (Üye) : Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi uygulamasında, profil bilgilerini doldurmuş ve bu belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmiş, iş bu SÖZLEŞME’yi kabul ederek Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi hizmetlerinden faydalanma isteğini beyan etmiş kişilerdir. 18 yaşından küçükler için ebeveynlerine ait üyelikleri kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. Ebeveynlerin üyelik hesabından ebeveynlerin onayı ile 18 yaşının altında olanlar da hizmetten yararlanma hakkına sahiptir.

DANIŞMAN (Uzman) : Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi uygulamasında DANIŞMAN’lara özel profil bilgilerini doldurmuş ve bu belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmiş, uzmanlığını sunduğu resmi belgelerle (diploma, sertifika vb.) belgelemiş, Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi aracılık ve üyelik sözleşmesini kabul etmiş, başvurusu Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi tarafından kabul edilmesi halinde, Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi uygulamasında hizmet vermek istediğini beyan etmiş kişilerdir.

3-Genel Hükümler

3.1 Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi uygulamasının sağladığı DANIŞMANlık hizmetinden yararlanmadan önce işbu sözleşmeyi okuyup kabul etmeniz gerekmekte olup, üyeliğini başlatmış olan her DANIŞAN aşağıdaki sözleşmenin mevcut tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

3.2. Online psikolojik Danışmanlık hizmeti sunan Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi’nin amacı bir uzman tarafından (psikolojik DANIŞMAN, psikolog) görüntülü, sesli ve yazılı iletişim kanalları ile kişiye ihtiyaç duyulan psikolojik yardım ve destekleyici danışmanlık hizmetine aracı olmaktır. Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi DANIŞAN’lara DANIŞMAN’larla iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir platform sağlayarak aracılık hizmeti verir.

3.3 Online danışma hizmeti zaman, mekan ve ekonomik olarak yüz yüze terapi alma imkanı olmayanlar veya almak istemeyenler için bu alanda bir psikolojik DANIŞMANdan faydalanmasını sağlar. Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi uygulaması üzerinden verilen online danışma hizmeti, yüz yüze terapiler için geçerli tüm etik kurallara uymak şartıyla verilmekle birlikte hiçbir zaman yüz yüze psikolojik danışmanlığın ve terapinin yerini tutmaz.

3.4 Online danışmanlık hizmeti doğrudan ya da dolaylı ruh hastalıkları ile ilgili teşhis(tanı) ve tedavi amacı içermemekle birlikte tıbbi bir tedavi hizmeti değildir. İlaç tedavisine başlama, doz ayarlama veya ilaç tedavisini bırakma gibi uygulamalar yapılmaz. DANIŞMAN ilaç tedavisi uygulamasını önermesi halinde tüm sorumluluk DANIŞAN üzerinde olup böyle bir durumda DANIŞMAN’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5 Uygulamaya ÜYE (DANIŞAN) olabilmek için; Reşit olmak (18 yaşını doldurmuş olmak),Kendi kararlarını alabilme ve uygulayabilmesinde engel olabilecek, kanuni olarak vesayet gerektirebilecek bir durumunun olmaması, daha önce herhangi bir sebeple Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi üyeliğinden uzaklaştırılmamış olmak, herhangi başka bir yasal sebep ile bu SÖZLEŞME’nin hükümlerine baştan aykırı düşmek gibi üyeliği engelleyecek bir duruma sahip olmamak, Kullanıcı adı seçiminde genel ahlak kurallarına uymak ve telif hakkı, marka veya ticari unvanları ihlal eden bir durum taşımamak gerekmektedir.

3.6 Bireyin yasal olarak reşit olmaması durumunda (18 yaşından küçük), ağır ruhsal bozukluklarda, psikoterapi gerektiren durumlarda, ilaç tedavisini gerektiren psikiyatrik sorunlarda, kişinin intihar riski taşınması durumlarında ve mevzuat açısından suç unsuru içeren durumlarda danışmanlık hizmeti verilmez. 18 yaşından küçükler ebeveynlerinin onayı ile ebeveynlerine ait hesap üzerinden bu hizmetten yararlanma hakkına sahiptir. Online danışmanlık hizmeti almak isteyenler yukarıda sayılan durumların içinde olmadıklarını, online danışmanlık hizmetinin sınırlarının farkında olduklarını kabul etmiş sayılırlar. DANIŞAN’nın yaşı vs. gibi önemli hususlarda DANIŞMAN’ı yanılttığı durumlarda doğabilecek herhangi bir sorundan DANIŞMAN ve Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi uygulaması sorumlu değildir. Böyle bir durum fark edildiğinde DANIŞMAN’ın hizmeti kesme ve ücreti iade etmeme hakkı bulunmaktadır.

3.7 Online danışmanlık hizmeti kişiseldir. Sitede yer alan kullanım paketlerinin ücreti tek kullanıcının kullanımını kapsamaktadır ve kullanım hakkı üçüncü şahıs ve kurumlara devredilemez. Kişinin bilgi ve talebi dışında eşi, kardeşi, aile üyelerinden herhangi biri veya başkası tarafından danışmanlık hizmet alımı veya üyeliği gerçekleştirilemez. Bir gerçek kişinin veya kurumun Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi uygulamasında sadece tek bir hesabı olabilir. Mükerrer açılan hesaplar, uyarı yapılmaksızın Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi uygulaması tarafından kapatılır.

3.8 Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi üzerinden danışmanlık hizmeti alırken girilmesi gerekli ad, soyad, telefon, e-mail adresi, adres bilgileri tam ve eksiksiz girilmelidir. DANIŞAN üye olurken paylaşmış olduğu kişisel verilerinin Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi tarafından işlenmesine, saklanmasına, aktarılmasına, üçüncü kişilerle paylaşılmasına onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme işlemi sırasında paylaşılan banka bilgileri, kredi kartı bilgileri, şifreler, hesap bilgilerinin ve görüşme seanslarının kayda alınması gerektiği durumlarda alınan ses ve görüntü kayıtlarının Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi tarafından işlenmesine, saklanmasına onay verdiğini, paylaştığı tüm kişisel verilerinin yurtdışında bulunan kurum ve kuruluşlara transferine açık rızası bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye olurken verilen bilgilerin eksik veya hatalı olması nedeniyle meydana gelecek aksaklıklardan Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi sorumlu değildir. Girilen kişisel bilgilerin güncel ve doğru olduğu DANIŞAN tarafından kabul ve taahhüt edilir. Bu bilgilerin eksikliği ve/veya doğruluğundan emin olunamadığı durumlarda Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi uygulaması DANIŞAN’ın hizmetini sonlandırma hakkına sahiptir. Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi ile iletişimde bulunmak için sağlanan iletişim kanallarının güvenliğini sağlamak DANIŞAN’ın sorumluluğundadır.

3.9 Bu platformun en önemli özelliği DANIŞAN’lar rumuz dışında kalan bilgilerini sadece ilgili birimler (ödeme ve teknik birimle ilgilenenler) ile paylaşmak zorundadırlar. DANIŞAN’lar DANIŞMAN’lardan tamamen anonim ve gizli bir şekilde seans alabilme hakkına sahiptir. Bunun yanında DANIŞAN’lar yine DANIŞMAN’lara ( psikoloji ve psikolojik, rehberlik ve danışmanlık lisans diplomasına sahip uzmanlar) Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi.com web uygulamasında bulunan iletişim ağlarını kullanarak e-mail adresinin girilmesi kaydıyla ücretsiz bir şekilde tamamen anonim olarak soru sorabilme hakkına sahiptir. DANIŞAN E-mail adresinin 3.8.maddede düzenlendiği üzere Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi tarafından işlenmesine, saklanmasına, meşru menfaati doğrultusunda aktarılmasına onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10 DANIŞAN, pembekoskonline.com’un DANIŞANLAR’ın bütün iletişim bilgilerini yeni indirim, kampanya, güncelleme ve gerekli olacak her hangi bir duyuru için bilgilendirme amaçlı kullanma hakkına sahip olduğunu, bu kişisel verilerinin Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi tarafından işlenmesine ve saklanmasına, Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi’nin meşru menfaati doğrultusunda aktarılmasına onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi tarafından hali hazırda meşru menfaati doğrultusunda aşağıda listelenen kurum ve kuruluşlara kişisel veri aktarımı yapılmakta olup DANIŞAN bu hususta bilgilendirildiğini, bu ve buna benzer kurum ve kuruluşlara kişisel verilerinin aktarılmasına onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Google Optimize – A/B Test ve Kişiselleştirme Platformu
Hotjar – Kullanıcı Anketleri ve Oturum Kayıtları /Isı Haritası Takip Platformu
Google Analytics – Ölçümleme Platformu
Google Tag Manager – Pazarlama kodlarını yayına almak için etiket yöneticisi
Google Ads: Google reklamcılığı
Google Search Console: SEO faaliyetleri takip platformu
Facebook Ads: Facebook reklamcılığı
Tawk.to – Online canlı destek platformu
SendGrid: E-bülten yönetim platformu

3.11 DANIŞAN’lar üye hesaplarının üye ismi ve üye şifresi gibi giriş bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşamaz, hesaplarına üçüncü kişilerin girmesine izin veremez. Üye bilgilerinin üyenin ihmali dolayısıyla yetkisiz kişilerce okunmasında veya değiştirilmesinden dolayı gelebilecek zararlardan Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi sorumlu değildir. Tüm üyelik işlemleri ile üye bilgilerinin güncellenmesi gibi üye hesabındaki tüm işlemler sadece bizzat üye tarafından yapılabilir. DANIŞAN’ların hesapları üzerinden gerçekleşen tüm aktiviteler, şifre ve kullanıcı adının DANIŞAN tarafından üçüncü kişilerle paylaşılması ve üçüncü şahısların kişisel verilerinin DANIŞAN tarafından paylaşılması DANIŞAN’ın sorumluluğundadır.

3.12 Online danışmanlık hizmeti seansları DANIŞAN’ın tercihine göre yazılı (mesajlaşma seklinde), sesli (telefonla konuşarak) ya da görüntülü (video seans) olarak 3 şekilde gerçekleşebilir ve DANIŞAN’ın açık rızası olmaksızın kayıt altına alınamaz. DANIŞAN’ın açık rızasının olması halinde DANIŞMAN tarafından gerek görülürse kayıt altına alınsa dahi bu kayıt işlemi Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi tarafından yapılmadığından ve depolanmadığından tüm hukuki ve cezai sorumluluk DANIŞMAN’a aittir. Seans süreleri 30 dk, 45 dk ya da daha geniş zaman dilimi satın alınarak tercih edilebilir.

3.13 Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi üye seçiminde tek taraflı inisiyatife sahiptir. Siteye dilediği kişileri üye yapmak, dilediklerini üye olarak kabul etmemek veya üyelikten çıkarmak ya da üyelerinin dilediğine dilediği web uygulaması olanaklarından faydalanma hakkı verme hakkını mahfuz tutmaktadır. DANIŞAN da dilediği zaman görüştüğü uzmanı değiştirebileceği gibi dilediği zaman tamamen sistemden ayrılma hakkına da sahiptir.

3.14 DANIŞAN’lar ve Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi uygulamasından yararlanan herkes Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi ilkelerine ve misyonuna saygı duymak ve Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi kurallarına uymakla yükümlüdür. Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi kurallarına ve ilgili mevzuata aykırı davranılması halinde Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi ve hizmet veren DANIŞMAN, danışmanlık hizmetini kesme hakkını sahiptir.

3.15 DANIŞAN’lar web uygulaması içinde yer alan profillerini güncellerken ve web uygulaması üyeliğinin kendilerine tanıdığı hak ve imkânlarını kullanırken yürürlükteki yasal mevzuata, etik kurallara ve web uygulaması üyelik sözleşmesine uygun davranmakla yükümlüdürler.

3.16 DANIŞMAN’lar tarafından sağlanacak hizmetin kalitesi ya da uygunluğu Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi tarafından garanti edilmemekte olup DANIŞMAN’ın hukuki ve cezai sorumluluğunu doğuracak eylemlerinden DANIŞMAN tek başına münferiden sorumludur. DANIŞAN, bir DANIŞMAN’la iletişim kurduğunda herhangi bir şekilde şüpheye düştüğü taktirde, gecikmeden iletişime son vermeli ve Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi yönetimini haberdar etmelidir. DANIŞAN bu SÖZLEŞME’yi kabul ederek Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi web uygulamasını, oluşacak zararlarda sorumlu ve/veya taraf kabul etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.17 Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi içinde yayınlanan uzmanlara ait kişisel bilgiler (özgeçmiş, ünvan, adres,telefon vs. ) çoğu kez üye DANIŞMAN’lar tarafından girilmiş olup bu bilgilerinin ilgili kişi tarafından hatalı girilmiş ya da güncelliğini yitirmiş olması mümkündür. Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi web uygulaması yayınlanan DANIŞMAN bilgilerinin doğruluğu ya da güncelliğini garanti etmez. Hatalı olan bilgiler web uygulaması editörlerimize bildirildiğinde gerekli güncelleme ve düzeltmeler hızla yapılacaktır.

3.18 DANIŞMAN’ların vermiş olabilecekleri; bilgi, tedavi tavsiyeleri, ya da önermiş olabilecekleri; kurum, ürün ve diğer DANIŞMAN’lar hiçbir koşul altında Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi tarafından tavsiye edilmiş , yönlendirilmiş, önerilmiş ve onaylanmış olarak kabul edilemez. Bu sebeple Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi DANIŞAN’ın yukarıda belirtilen ve DANIŞMAN’lar tarafından sağlanan bilgi ya da tavsiyeleri doğrultusunda oluşacak zarar ve kayıplarından hiçbir koşul altında sorumlu olmayacaktır.

3.19.Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi DANIŞAN İLE DANIŞMAN’ı bir araya getiren aracı konumunda olup Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi’un seansların gizliliği ilkesi gereği DANIŞAN ile DANIŞMAN arasındaki seanslara ve içeriklerine ilişkin hiçbir bilgisi bulunmadığından Taraflar arasında bu seanslar sırasında yapılacak kişisel veriler dahil tüm paylaşımlara ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Online DANIŞMAN’lık hizmeti gizlilik ilkesine göre gerçekleştirilmektedir. Danışana ait kimlik bilgileri gizli tutulur ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Yalnızca Savcılık ve Mahkeme kararı ile istenildiği takdirde yetkili makamlarla paylaşılır. Telefon ya da anlık mesajlaşma programlarıyla veya görüntülü gerçekleştirilen konuşmalar DANIŞAN’ın onayı alınmadan asla kayıt edilmez, dinlenilmez ve gözlem altında yapılmaz. Bu sebeple Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi web uygulamasının seans süresince gerçekleşen iletişimin içeriği ile ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.20 Online danışmanlık desteği veren DANIŞMAN online psikolojik danışmanlık sürecinde oluşabilecek teknik aksaklıklardan sorumlu değildir. Seans teknik nedenlerle aksarsa eksik kalan ve DANIŞAN’ın ücretini ödemiş olduğu süre daha sonra tamamlanır.

3.21 Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi web uygulamasından okuyucu olarak veya her ne suretle olursa olsun yararlanan tüm ziyaretçiler ve DANIŞAN’lar bu sayfalarda yer alan tüm yükümlülükleri, Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi’ne ait telif kuralları ve yararlanma koşullarını kabul ettiklerini ve bunlara aykırı davranışlarının hukuki ve cezai sorumlulukların gerektireceğini anladıklarını kabul ve taahhüt eder.

3.22 Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi’nin web uygulamasında çalışma, geliştirme, güncelleme yapıldığı takdirde web uygulamasının geçici olarak DANIŞAN ve DANIŞMAN’ların kullanım hakkına zarar vermeden hizmeti durdurma hakkı saklıdır. Aksi durumda öncesinde haberdar etmek üzere tamamen durdurabilme hakkını elinde tutar. DANIŞAN’lar hiçbir surette ücretini ödemiş oldukları hizmeti sonuna kadar kullanma hakkından mahrum edilmez.

3.23 DANIŞAN tarafından yüklenen veriler üyelik sona erdikten hemen sonra kalıcı olarak sistemden silinir. DANIŞAN sisteme yüklediği ya da teslim ettiği evrakların güvenliğinden ve yedekleme işlemlerinden kendisi sorumludur.

3.24 DANIŞAN’ın sisteme yüklediği ya da DANIŞMAN’ına teslim ettiği türlü bilgi, doküman, hizmet, yazı, ifade, dosya, görüntü vs. kaynaklara ait yasal sorumluluk DANIŞAN VE DANIŞMAN’lara aittir. Kişi anonim ya da görünür biçimde yaptığı her paylaşımdan kendisi sorumludur. Bu konuda Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi web uygulaması hiçbir sorumluluk altında değildir. DANIŞAN’lar ve DANIŞMAN’lar tarafından gizli olan seanslarda dahi suç teşkil edecek, yasalara, uluslararası anlaşmalara aykırı ve Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi web uygulamasının amacına aykırı bilgi yayınlanamaz ve iletilemez. DANIŞAN ve DANIŞMAN’lar yasa ve kanun hükmünde kararnameler ile tüm yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi kabul ve taahhüt eder.

3.25 Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi websitesinde ilan edilen danışmanlık ücretlerini değiştirme hakkını her zaman saklı tutar. DANIŞAN tarafından DANIŞMAN’a websitesinde belirtilen ücret dışında başkaca bir ücret ödenmeyecek olup DANIŞMAN’ın DANIŞAN’dan ücret talebinde bulunması halinde DANIŞAN bu durumu derhal Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi’ne bildirmekle yükümlüdür. DANIŞAN’ın doğacak zararlarından Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi sorumlu tutulamaz.

3.26 Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi veya DANIŞMAN tarafından oturum iptal edilirse oturum ücreti iade edilir.

3.27 DANIŞAN sesli veya görüntülü iletişim yolunu seçerek danışmanlık hizmetine “randevu al” veya “hemen başla” seçeneklerinden birine tıklayarak erişebilir. Randevusu alınan tüm oturumların ücretinin ödenmiş olması gerekir.

3.28 DANIŞAN randevu saatinde görüntülü, sesli veya mesajlaşma şeklinde yapılacak olan online seansa katılmaması durumunda ücret iadesi yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Randevu saatine geç kalınmasının veya cevapsız bırakılmasının sorumluluğu DANIŞAN’a aittir.. DANIŞAN bu durumda ek süre isteyemez.

3.29 Hizmet içeriğinin tamamı telif hakkı, patent, marka tescili ve fikri mülkiyet haklarına tabii yasalar çerçevesinde korunmaktadır. İş bu sözleşmeyi kabul ederek Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi tarafından aksi ifade edilmedikçe web uygulamasındaki hizmetlerin ve içeriğin bir kısmını ya da tamamını değiştirmeyeceğinizi, kopyalamayacağınızı, kiralamayacağınızı ve satmayacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olursunuz. Tüm yazılım ürünleri üzerinde tasarruf ve telif hakları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde Pembe Köşk Psikiyatri Merkezi’ne aittir.

3.30 Güvenlik ve Gizlilik Politikası gereği, Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi, kullanıcının, web uygulamasını hatalı kullanımından veya sayfa içeriklerinden doğacak olan hiçbir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Doğası gereği internet bağlantılı hizmet veren tüm yazılım ve tüm servislerde %100 güvenlik mümkün olmadığından ve %100 güvenlik vaat edilemeyeceğinden dolayı ‘’ Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi’’ yazılımlarında güvenlik amaçlı her türlü tedbiri aldığını ve zaman içerisinde ortaya çıkabilecek olası eksiklik ve açıkları gidermeyi taahhüt etmekle birlikte Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi gerek sehven yapılan veya düzenlenen gerekse zaman içerisinde ortaya çıkan ve/veya fark edilemeyen hatalar, eksiklikler ve/veya açıklardan dolayı hiçbir maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. DANIŞAN , iş bu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.

3.31 DANIŞAN’ın işbu sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi web uygulaması işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir. DANIŞAN’a ait kullanıcı hesabı dondurulur ve veriler hemen silinir.

3.32 DANIŞAN’lar aldıkları hizmetin ayıplı, eksik veya hatalı çıkması halinde DANIŞMAN’a durumu bildirmekle yükümlü olup hizmetin verilmesinden DANIŞMAN tek başına sorumludur.

3.33 Sistemde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet web uygulamasında kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktarılan bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi web uygulamasında gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde web uygulamasına erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.

3.34 Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi web uygulamasının kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak mesaj ve dosyalardan veya hizmetlerden Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi sorumlu değildir.

3.35 Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi web uygulamasında listelendiği halde satışa o an için sunulamaması veya kullanıcının satın aldığı bir hizmetin verilmemesi durumlarında Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi tarafından kullanıcıya bilgi verilerek para iadesi yapılacak ve hizmetin iptali sağlanacaktır.

3.36 Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi web uygulamasında satışa sunulan hizmetlerin fiyat ve özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde hizmet sunabilir veya siparişi iptal edebilir.

3.37 Online yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Türkiye Cumhuriyeti’nde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre veya KKTC’deki ilgili kanunlar çerçevesinde işlem yapılır.

3.38 Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi, mekanik, elektronik veya iletişimsel arıza veya bozulma gibi kendi inisiyatifi dışında gerçekleşen nedenlerden kaynaklanan hatalar yüzünden, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirememekten sorumlu değildir.

3.39 Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi, DANIŞMAN’ların dikkatsizliği, tedbirsizliği sorumsuzluğu veya kusuru gibi nedenlerden meydana gelecek herhangi bir olaydan sorumlu değildir. DANIŞMAN’ların üyelere vereceği zararlar, DANIŞMAN’lar tarafından karşılanacaktır ve Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi’ne rücu edilmeyecektir. DANIŞAN’ın, seanstan önce ya da sonra yaptığı, kendisinin ve başkasının can güvenliğini tehlikeye atacak herhangi kusurlu bir eyleminden Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkez’i ve DANIŞMAN sorumlu tutulmayacak olup DANIŞANIN kendisi sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

3.40 DANIŞAN’ların işbu sözleşmede belirlenen koşullara uymamasından dolayı kendilerine veya diğer kullanıcılara gelebilecek zararlardan Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi sorumlu değildir.

3.41 DANIŞAN’lar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi’nin mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu ve Üyeler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, hizmetin sunulmasından kaynaklanan tüm sorumluluğun DANIŞMAN’a ait olduğunu; internet web uygulamasının Danışan ve Danışman arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmesinin tarafı olmadığını ve Mesafeli Satış Sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. DANIŞAN, site üzerinden ödeme yaparak mesafeli satış akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş olacaktır.

3.42 Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi DANIŞMAN’ın nam ve hesabına DANIŞAN’lar ile akdettiği mesafeli satış sözleşmesinden kaynaklı doğacak ihtilaflardan dolayı Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi web uygulamasının, idare ve yargı kararları dahil olmak üzere, herhangi bir zarara uğraması halinde onaylamış oldukları Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi üyelik sözleşmesi ve web uygulamasındaki diğer kurallar kapsamında Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi’nin söz konusu zararları DANIŞAN’lara rücu etme hakkı olduğunu kabul ederler.

3.43 Mesafeli Satış Sözleşmesinin akdedilmesi DANIŞAN’ların ayrı ayrı Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi ile akdetmiş oldukları işbu üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup DANIŞAN mesafeli satış sözleşmesi konusu hizmetin satışında Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi’nin herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

3.44 Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü uygulanamaz veya geçersiz addedilirse, bu geçersizlik sadece bu durum ile sınırlandırılır ve sözleşmenin geri kalan kısmı tamamen geçerliliğini korur.

3.45 Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflar bu sözleşmeden ve projeden kaynaklanan taahhütlerinin herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar taraflar açısından gecikme ve ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak veya bu durumlar için herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve tarafların gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir. Mücbir sebeplerden birinin oluşması durumunda, bir taraf diğer tarafa 15 (onbeş) gün içinde herhangi bir yolla bildirimde bulunarak Sözleşme hükümlerini askıya alabilir, mücbir sebep halinin üç aydan fazla sürmesi halinde ise taraflar sözleşmeyi feshedebilirler.

3.46 Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi web uygulamasındaki her türlü içeriği, uygulama içi hizmetlerini, herhangi bir bildirime gerek duymaksızın, istediği zaman, değiştirme veya silme haklarını saklı tutar. Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkez’i, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri olarak kabul edilen ve Pembe Köşk – Online Psikiyatri ve Psikoloji Merkezi tarafından depo edilen DANIŞAN’lara ait verileri, DANIŞAN’ların yazılı talebi üzerine derhal imha etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.47 İşbu SÖZLEŞME’den doğabilecek ihtilaflarda T.C. ve/veya KKTC Kanunları geçerlidir.

3.48 İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C. ve/veya KKTC  Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul etmişlerdir.

3.49 Bu sözleşme DANIŞAN’ın sisteme üye olduğu tarihten itibaren üyeliğini sonlandırana kadar geçerlidir.

 

ONLİNE PSİKOLOJİK DANIŞMA İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

SAYIN DANIŞAN;

Çevrim içi psikolojik danışma; pembekoskonline.com web sitesinde yer alan danışmanlardan herhangi biri ile sesli, görüntülü ya da mesajlaşma yöntemi ile yaptığınız ve psikolojik destek içeren görüşmeleri kapsamaktadır.

Bu form sizleri bu konuda bilgilendirmek ve onayınızı almak, karşılıklı yükümlülükleri bildirmek amacı ile hazırlanmıştır.

 • Geleneksel yöntemlerde olduğu gibi çevrim içi görüşmelerde de temel danışma ilkelerine uygun hareket edilir.
 • İlk seanslar çoğunlukla tanışma ve değerlendirme seanslarıdır.
 • Psikolojik danışmanlık süreci için genellikle haftada bir gün olmak üzere, 10-12 görüşme/seans yeterli olabilmektedir. Ancak seansların sıklığına ve toplam seans sayısına danışan ve danışman birlikte karar vermektedir.
 • Çevrim içi psikolojik danışma, tıbbi bir tedavi yöntemi olmamakla birlikte, istenilen sonucun elde edilmesi danışanın bilgi paylaşımına açık olmasına, gönüllü olmasına, aktif çabasına ve danışman ile iş birliğine bağlıdır.
 • Psikolojik destek süreci boyunca danışanın seanslara düzenli olarak katılması, kendisine sorulan soruları içtenlikle yanıtlaması, zorlandığı veya yapmak istemediği bir şey varsa bunu danışmanına söylemesi, danışmanlık sürecinin sağlıklı işlemesi ve danışana en çok yararın sağlanması açısından önemlidir.
 • Dilediğiniz zaman görüşmeyi sürdürmekten vazgeçebilirsiniz. Ancak bir seans öncesinden bunu danışmanınıza açıkça belirtmeniz danışmanlık süreciniz için çok daha yararlı olacaktır. Çünkü bazen bu “bırakma isteği”, danışmanlık sürecinde çok hassas ve değişimin tam da başlayacağı noktaya gelindiği zamana denk gelebilir ya da danışanın problemler karşısında zorlandığı zamanlarda tipik olarak gösterdiği “kaçma” davranışlarıyla ilişkili olabilir. Bunun fark edilmesi ve üzerinde çalışılması, oldukça önemlidir.
 • Görüşmelere alkollü olarak geldiğinizin anlaşılması durumunda, o günkü seans yapılmaz, ancak yapılmış gibi kabul edilir ve ücreti ödenir. Zorunlu olunmadıkça, sigara içilmemesinde de yarar olacaktır.
 • Psikolojik destek sürecinin riskleri;
 1. Yüzleşme,
 2. Olumsuz duygusal deneyimlerin yeniden hatırlanması,
 3. Çift terapisinde partnerlerden sadece birinin katılması, psikolojik destek almanın zorlayıcı taraflarından bazıları olup duygusal olarak rahatsız hissetmenize neden olabilir.
 • Çevrim içi psikolojik danışmanlık yöntemlerinde randevuyu iptal ya da erteleme taleplerinizi randevu saatinden en az 2 saat önce bildirme yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Gerçekleşmesine 2 saatten az süre kalmış seanslar için yapılan erteleme ve iptal talepleri geçersizdir.
 • Görüşmeler pembekoskonline.com web sitesi kullanılarak yapılacaktır.
 • Kameralı görüşmelerde tarafımızdan gizlilik ilkesine uygun ortam düzenlenmekte ve görüşmeler yaklaşık 45 dakika sürmektedir.
 • Danışmanınız ile yapacağınız görüşme boyunca, görüşme yaptığınız ortamda gizlilik ilkesine uygun olarak üçüncü şahısların bulunmamasına dikkat edilmelidir.
 • Görüşmeler kayıt altına alınacak ise her iki taraf da önceden birbirine ve pembekoskonline.com sitesine kayıt işlemini bildirme ve onay alma yükümlülüğü taşımaktadır. Aksi durumdan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kayıt alan tarafın hukuki ve cezai yükümlülüğü doğar.
 • Görüşme içeriği, alınan notlar ve diğer tüm raporların gizliliği ancak aşağıda belirtilen koşullarda ihlal edilebilir.
 1. Kişinin kendisi veya vasisi istiyorsa,
 2. Kişinin açık ve yüksek intihar riski varsa,
 3. Kişi başkalarına karşı saldırgan planlar belirtiyor ise,
 4. Kişinin ölümcül bir hastalığı var ve bu bilgiyi bulaştırabileceği kişiler ile paylaşmayı reddediyor ise,
 5. Kişi bir çocuğu istismar ediyor ise,
 6. Kişi bir yaşlığı taciz veya istismar ediyor ise,
 7. Mahkeme veya yasal merciler bilgi talep ediyor ise,
 • Gizliliğin ifşaa edilmesi gereken durumlarda özel bilgiler sadece gerekli mercilere ve gerekli düzeyde belli kısıtlamalar getirilerek paylaşılabilir.
 • Bizimle yaptığınız görüşmelerde, güvenlik önlemleri alınmış web sitesi kullanılmaktadır. Bilgisayarınızın veya bağlantı sağladığınız cihazın kişisel olması tavsiye edilir. Ayrıca güvenlik duvarı ayarları ve virüs koruması gibi güvenlik önlemlerinin olması önemlidir.
 • Gerekli durumlarda ölçek ve formlar size elektronik yolla gönderilebilir.
 • Görüşmelere vaktinde gelmeniz, hem sizi hem de diğer danışanları bekletmememiz adına önem teşkil etmektedir.
 • Sizden kaynaklı yaşanan gecikme, gecikilen süre kadar seans süresinin kısa sürmesine sebep olmaktadır. Danışmanınızdan kaynaklı gecikmeler ise danışmanınız tarafından telafi edilmek zorundadır.

Bu kurallar sizleri olası istenmeyen durumlardan korumak ve riskler konusunda aydınlatmak içindir, anlaşılmayan kısımları danışmanınıza sorabilirsiniz.

 
Online Psikoloji ve Psikiyatri Merkezi

Online Psikoloji ve Psikiyatri Merkezi×