Selin Karasu

Selin Karasu

Position: Psikolog
Phone: 05338809300

1999 yılında Sivas’ta doğdum. Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden Yüksek Onur belgesi ile mezun oldum. Lisans tezimi “Bipolar Bozukluk Tanısı Almış Hastaların Psikososyal İşlevselliklerinde Stresle Baş Etme Tutumları” olarak tamamladım. Yakın Doğu Üniversiteli Klinik Psikoloji Yüksek Lisans bölümünde Tez dönemindeyim. Üniversite dönemimde Türk Psikoloji Öğrenci Çalışma Grubun’da (TPÖÇG) Sosyal Etkinlik Ekip lideri olarak görev aldım.  Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesinde lisans stajımı tamamlamış bulunmaktayım. Aynı zamanda Pembe Köşk’te gönüllü psikologluk yaptım. Yüksek Lisans stajımı Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları bölümünde tamamladım.

Eğitimler:

NAADAC ( Sigara, Alkol, Madde Bağımlılığı Danışmanlık Eğitimi) 150 saat

BDPD (Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği)- Bilişsel Davranışçı Terapide Değerlendirme ve Yapılandırılmış Görüşme Eğitimimlerim devam etmekteyim.

Wİesbadener Academia für Psychotherapie (WIAP) onaylı Pozitif Psikoterapi Temel Eğitim ( 200 saat) devam etmekteyim.

Acceptance&Commitment Therapy (ACT) Kabul&Adanmışlık Terapi eğitimine devam etmekteyim.

 

Sertifikalar:

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği: Psikokampoloji Kampı; Agorofobi BDT ve Çocuklarda Kaygı Bozukluğu ve BDT.

  1. Ulusal Psikoloji Öğrenciler Kongresi ( UPOK )- Orta Doğu Teknik Üniversitesi “Benlik ve Sizlik” Kongresi Katılımcısı.

Psikoterapide etkin kullanılan 7 teknik, Psikolojide girişimcilik ve yaratıcılık özgüven yönetimi, Aşkın psikolojisi ve ilişkilerde sınırlar.Online Psikoloji ve Psikiyatri Merkezi

Online Psikoloji ve Psikiyatri Merkezi×